Sommeren 2023

Sommeren 2023

Vi har sommerferie fra 1.7-31.7 men ring oss gjerne ved spørsmål om timeavtaler eller ved akutte situasjoner som smerter o.l. Vi ønsker alle våre pasienter en god sommer!
Tannbehandling for 21-24 åringer

Tannbehandling for 21-24 åringer

Fyller du 21 til 24 år dette kalenderåret, kan du få behandling hos en privat tannlege eller tannpleier, og betale 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo...