Behandlingstilbud

Karenslyst Allè tannklinikk har et helhetlig behandlingstilbud bestående av alle allmenntannlegetjenester. For å sikre en kontinuerlig oppfølging av pasienten tilbyr vi også mulighet for innkalling til jevnlige kontroller.
Hvis pasienten har behandlingsbehov som hører innunder et spesialistfelt, tilbyr klinikken henvisning til spesialist.

Allmenntannlegetjenester

Velkommen til behandling i en hyggelig og avslappet atmosfære i nye og moderne lokaler i Karenslyst Allè 9 på Skøyen.
Ved Karenslyst Allé Tannklinikk er omsorg for pasienten og forståelse for deres behov i fokus. Like viktig er det at all behandling er av høy kvalitet. Vi har et helhetlig behandlingstilbud bestående av alle allmenntannlegetjenester.

Mulighet for kveldstime etter avtale med tannlege.

 

$

Plastfylling

$

Krone

$

Bro

$

Gullinnlegg

$

Porselensinnlegg

$

Fasetter (porselensfasader på fortenner)

$

Protese

$

Rotfylling

$

Behandling av tannkjøttbetennelse

$

Puss og rens

$

Hjemmebleking