Tobakkskampanjen «Generasjon FRI»

Tobakkskampanjen «Generasjon FRI»

Helsedirektoratet har lansert en ny tobakkskampanje rettet mot unge, som omfatter både røyk, snus og vape. Helsedirektoratet lanserte i mai 2024 en ny kampanje om nikotin, dvs. røyk, snus og vape (e-sigaretter). Kampanjen har som overordnet mål å bidra til å forebygge...